Ανάλυση εργασιών, αρχιτεκτονική σχεδίαση & διαγράμματα