ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Όταν αναφερόμαστε στην προκατασκευή, εννοούμε κτήρια που αποτελούνται από προκατασκευασμένα στοιχεία, στοιχεία δηλαδή που έχουν φτιαχτεί στο εργοστάσιο και μεταφέρονται στον τόπο του έργου για τοποθέτηση. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της προκατασκευής έναντι της συμβατικής δόμησης είναι ο χρόνος αποπεράτωσης και παράδοσης του έργου, που είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόν της συμβατικής κατασκευής, αφού το κτήριο έρχεται σχεδόν έτοιμο στο οικόπεδο και σε κάποιους τύπους προκατ με τοποθετημένες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς και το γεγονός ότι τα επιμέρους στοιχεία κατασκευάζονται στο εργοστάσιο με πιστοποιημένες διαδικασίες και καθορισμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά υλικών, διαδικασία η οποία μειώνει τις αβεβαιότητες στην ποιότητα, που ίσως έχει η κατασκευή στο εργοτάξιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας: +30 22990 24830

Μάθετε για όλες τις προσφορές της εταιρίας μας