Προσφορές

Η εταιρεία μας προσφέρει σε κάθε νέο πελάτη δωρεάν:

  • Επιμέτρηση έργου και μελέτη
  • Ανάλυση εργασιών, αρχιτεκτονική σχεδίαση και διαγράμματα
  • Κατασκευή μακέτας έργου και αναλυτικά κοστολόγια

«…στεγάζουμε τα όνειρα σας»